Adresse til lokalet:

Postadresse: Postboks 10, 2337 Tangen.
Besøksadresse: Refling Hagens Vei 49, 2337 Tangen

Interimstyre:

Tittel: Navn: Mobil: E-post:
Leder Lene Frydenlund Arnesen
Nestleder / nøkkelansvarlig Lars Marius Arnesen
Økonomiansvarlig Liv Synnøve Langberg
Styremedlem Heinz Kruse
Vaktmester Petter Tryli Ottinsen
Renhold/utleie Heidi Stenersen utleietangensamfunnshus@gmail.com